Podpora finančnej likvidity

Vytvárame vzťahy, zabezpečujeme včasné platby. Poskytujeme financovanie.

Poslanie spoločnosti

Vedúca banka špecializujúca sa na oblasť správy inkasa a faktoringu pohľadávok voči verejnej správe a sektoru
zdravotnej starostlivosti v Európskej únii, vykonávajúca svoju činnosť čestne a transparentne, rozvíjajúca
a rešpektujúca ľudský faktor a udávajúca tón na poli inovácií a výkonnosti v rámci nášho trhu.

 

Financial Data

UTILE NETTO RETTIFICATO
99
mln di euro
ROTE
38 %
 
PAYOUT RATIO
72 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
15.0 %
 
VOLUMI COMPLESSIVI
8,455
mln di euro
VOLUMI DI CREDITI
ACQUISTATI ED EROGATI
5,312
mln di euro
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito