Zodpovednosť právnických osób

GLOBÁLNE USMERNENIA PRE PRÁVNY SÚLAD SPOLOČNOSTI MAGELLAN TÝKAJÚCE SA TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB .pdf