Podpora finančnej likvidity

Vytvárame vzťahy, zabezpečujeme včasné platby. Poskytujeme financovanie.

Poslanie spoločnosti

Vedúca banka špecializujúca sa na oblasť správy inkasa a faktoringu pohľadávok voči verejnej správe a sektoru
zdravotnej starostlivosti v Európskej únii, vykonávajúca svoju činnosť čestne a transparentne, rozvíjajúca
a rešpektujúca ľudský faktor a udávajúca tón na poli inovácií a výkonnosti v rámci nášho trhu.

 

Financial Data

NET INCOME ADJ.
84
euro million
ROTE
33 %
 
PAYOUT RATIO
100 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
17.5 %
 
INCLUDING MANAGED
ONLY RECEIVABLES
6,596
euro million
NEW BUSINESS VOLUMES
4,001
euro million
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito