BFF Group

 1. BFF je založená
  skupinou farmaceutických spoločností.

 2. BFF rozbieha svoju činnosť v Španielsku,
  poskytujúc služby rôznym medzinárodným spoločnostiam,
  pôsobiacim na španielskom trhu.

 3. BFF sa stáva
  plne licencovanou bankou.

 4. Online vkladový účet Conto Facto sa spúšťa v Taliansku.
  BFF rozbieha svoju cezhraničnú činnosť smerom k Portugalsku.

 5. Cuenta Facto sa spúšťa
  na španielskom a nemeckom trhu.

 6. BFF rozširuje svoj medzinárodný dosah akvizíciou
  vedúcej skupiny v oblasti riadenia úverov vo verejnom sektore v Poľsku,
  na Slovensku a v Českej republike.

 7. Dňa 7. apríla je spoločnosť BFF kótovaná na Milánskej
  burze Mercato Telematico Azionario ("MTA").
  V septembri rozbieha BFF svoju cezhraničnú činnosť v Grécku.

 8. BFF vstupuje na chorvátsky trh.