Podpora finančnej likvidity

Vytvárame vzťahy, zabezpečujeme včasné platby. Poskytujeme financovanie.

Poslanie spoločnosti

Vedúca banka špecializujúca sa na oblasť správy inkasa a faktoringu pohľadávok voči verejnej správe a sektoru
zdravotnej starostlivosti v Európskej únii, vykonávajúca svoju činnosť čestne a transparentne, rozvíjajúca
a rešpektujúca ľudský faktor a udávajúca tón na poli inovácií a výkonnosti v rámci nášho trhu.

 

Financial Data

NET INCOME ADJ.
92
euro mln
ROTE
37 %
 
PAYOUT RATIO
100 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
15.2 %
 
OVERALL VOLUMES
7,804
euro mln
TOTAL VOLUME OF RECEIVABLES
PURCHASED AND LOANS GRANTED
4,697
euro mln
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito