Contacts

Novinári, ktorí chcú viac informácií o skupine BFF Banking Group, sa môžu obrátiť na našu tlačovú kanceláriu v Miláne v Taliansku:
 
Alessia Barrera
Riaditeľ oddelenia skupinovej komunikácie a inštitucionálnych vzťahov (or we can leave in Eng: Director, Group Communications & Institutional Relations)
Telefón: : +39 02 49905 616

Gianluca Basciu
Tlačová kancelária
Telefón: +39 02 49905 623
Email: newsroom@bffgroup.com

 

Rýchle odkazy