Pre dodávateľov nemocníc

Oblasti Financovania
Pre dodávateľov nemocníc
Obchod nekončí podpísaním zmluvy ani dodávkou tovaru či služieb a vystavením faktúry. Obchod je ukončený vtedy, keď máte peniaze na účte. Do tohto momentu len generujete náklady (výrobné, personálne, finančné...)

Spoločnosť BFF Vám na partnerskej báze ponúka riešenia šité na mieru.
Či už sa jedná o riešenie Vašich pohľadávok po lehote splatnosti, pohľadávok v lehote splatnosti, financovanie a poistenie Vašich budúcich dodávok alebo o prefinancovanie Vašich investičných dodávok.

S každým klientom rokujeme individuálne a zaručujeme mu účinný proces, ktorý bude plne zohľadňovať jeho priority.

Bez ohľadu na to, či potrebujete akútne zlepšiť cash flow, znížiť riziko dlhodobého nesplácania pohľadávky, zachovať korektné vzťahy s odberateľom, zlepšiť finančné ukazovatele alebo získať konkurenčnú výhodu poskytnutím dlhšej doby splácania nemocnici – v každom prípade sa môžete obrátiť na nás.

Nie sme inkasná a „vymáhačská“ spoločnosť. Našim primárnym záujmom je poskytnúť také riešenie, ktoré zachová korektné vzťahy a dokáže predchádzať budúcemu možnému právnemu a exekučnému vymáhaniu pohľadávok. Zastávame názor, že aj pri získavaní platieb je lepšia prevencia ako represia. Preto sa informujte o možných riešeniach už vopred.

Pre koho poskytujeme služby ?

Pokiaľ sa jedná o dodávky do zdravotníckych alebo sociálnych zariadení, nemáme žiadne obmedzenia v oblasti podnikania našich klientov. Tu sú uvedené niektoré z oblastí, pre ktoré poskytujeme finančné riešenia:

Medicínska technika a technológie, ŠZM, lieky, diagnostiká

Energie a médiá, medicínske plyny

Služby – facility management, správa a údržba budov, pranie, sanitácia a dezinfekcia, poradenstvo

Stavebné a rekonštrukčné práce

Vybavenie nemocničných oddelení

Dodávky potravín

Postúpenie pohľadávok po lehote splatnosti

Služba poskytujúca odkúpenie pohľadávok po termíne splatnosti a následne uzatvorenie Dohody s nemocnicou o splátkovom harmonograme až na 36 mesiacov. Zabezpečenie pokračovania a rozvoja predaja bez rizika kumulovania nezaplatených faktúr.

  • s pohľadávkami ďalej neobchodujeme a ponechávame ich v našom vlastníctve
  • urýchlenie cash flow, zníženie rizika a zinkasovanie rizikových alebo starých pohľadávok
  • zlepšenie finančných ukazovateľov, nie je potrebné vytvárať rezervné položky

Proces